Menu

O nas

Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz

— Albert Einstein

Czym się zajmujemy

Tworzymy międzynarodowy zespół skradający się z profesjonalistów, jednych z najlepszych ekspertów w branży farmaceutycznej, spożywczej, wyrobów medycznych oraz badań przedklinicznych zarówno in vitro jak i in vivo. Naszą działalność prowadzimy na skalę międzynarodową, nasze laboratoria znajdują się w Warszawie.

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami z zakresu badań klinicznych wykonywanych na potrzeby rozwoju leków, wyrobów medycznych oraz żywności, szczególnie z kategorii nowej żywności oraz żywności funkcjonalnej.

Celem naszej działalności jest praca ramię w ramię z naszymi klientami, rozwiązując nawet najtrudniejsze problemy naukowe, badawcze, badawczo-rozwojowe lub tylko rozwojowe.

Oferujemy szeroki zakres najwyższej, jakości samodzielnych lub w pełni zintegrowanych usług w obszarach odkrywania i rozwoju leków, a nasza specjalistyczna wiedza i bogate doświadczenie pozwalają nam wspierać badania w różnych obszarach terapeutycznych. Świadczymy usługi na każdym etapie procesu opracowywania leku, począwszy od wczesnej fazy odkrycia, aż po wybór kandydata klinicznego.

Wartość nr 1

Innowacyjność

Dla nas innowacyjność to coś więcej niż tylko pojęcie biznesowe. Kierujemy się w pracy paradygmatem nieustannej eksploracji. Skupiamy się na ciągłym poszukiwaniu nowatorskich metod, technologii i rozwiązań, które prowadzą do tworzenia oryginalnych i unikatowych produktów, których oczekuje i będzie oczekiwał świat.

Wartość nr 2

Interdyscyplinarność

Kompetencje naszego zespołu to jedno z kluczowych narzędzi sukcesu. Jesteśmy dumni z naszych pracowników. To, co pielęgnujemy w swoich strukturach to ambicja, rozwój i zaangażowanie.

Kreatywne i twórcze podeście badawcze to katalizator każdej innowacji. Tworzymy środowisko sprzyjające pomysłowości, zachęcając naszych pracowników do eksploracji nowych możliwości.

Wartość nr 3

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność i transparentność są integralnymi elementami naszej filozofii działania. Poprzez rzetelność, terminowość, zgodność z przepisami i otwartą komunikację, dążymy do budowania zaufania wobec naszych działań badawczych.

Wdrażamy zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP), przestrzegając najwyższych norm i standardów branżowych. Podejmujemy skalkulowane ryzyko, dotrzymujemy naszych zobowiązań i realizujemy cele, biorąc na siebie odpowiedzialność na skutki naszych decyzji i działań. A wszystko to na najwyższym poziomie etyki i osobistej uczciwości. Chcemy łączyć polskich naukowców oraz najnowsze osiągnięcia technologii z biznesem, by umożliwić krajowym produktom konkurować na rynku globalnym.

Nasz zespół

Dla ASLAB Science największą wartością są ludzie.

Kładziemy nacisk na budowanie firmy bazującej na najlepszych pracownikach, których wiedza, doświadczenie i umiejętności są niezbędne dla naszych klientów. Nasz zespół składa się w znacznym stopniu z naukowców posiadających bogate doświadczenie w swojej, dyscyplinie naukowej, a jednocześnie patrzą na świat nauki przez pryzmat biznesowy.

Zatrudniamy naukowców specjalizujących się w chemii organicznej, biochemii, farmacji w tym inżynierii farmaceutycznej, technologów żywności, biologów specjalizujących się w badaniach in vitro oraz in vivo z wykorzystaniem różnych modeli zwierzęcych oraz lekarzy, których wiedza i doświadczenie jest niezbędne przy rozwoju innowacyjnych leków oraz projektowania i prowadzenia badań klinicznych. Współpracujemy z różnymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, dzięki czemu w zależności od potrzeb możemy zbudować praktycznie dowolny zespół specjalistów pod określony projekt naukowy, naukowo-badawczy lub rozwojowy. W naszym szeregach mamy również specjalistów od produkcji, dzięki czemu innowacje wypracowane w laboratoriach możemy przełożyć na skalę poprodukcyjną wspomagając proces projektowania i budowy zakładu.

Zespół ASLAB Science realizując projekty nie skupia się tylko na pracy naukowej lecz na pracy naukowej z przełożeniem jej wyników do środowiska rzeczywistego czyli produkcji przemysłowej na potrzeby farmacji, wyrobów medycznych lub żywności.

Dowiedź się więcej o realizowanych przez nas projektach oraz o gamie usług, jakie oferujemy.

Skontaktuj się z nami GO GO