Menu

Oferta

Rozwiązujemy skomplikowane problemy.

Co możemy zaoferować?

Oferujemy szeroki zakres najwyższej jakości samodzielnych lub w pełni zintegrowanych usług w obszarach: odkrywania i rozwoju leków, w szeroko rozumianej żywności, wyrobów medycznych; a nasza specjalistyczna wiedza i bogate doświadczenie pozwalają nam wspierać badania w różnych obszarach.

Tytuł Usługi intelektualne

Budowa koncepcji badawczej.

Konsultacje w zakresie przygotowania i realizacji projektu badawczego, badawczo-rozwojowego lub rozwojowego w zakresie:

  • Farmacji, inżynierii farmaceutycznej.
  • Wyrobów medycznych.
  • Technologii Żywności: nowa żywność, żywność funkcjonalna, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, suplementy diety.
  • Inne obszary tematyczne napisz do nas i porozmawiajmy.

Wymyślimy i napiszemy zakres merytoryczny twojego projektu, pomożemy dobrać zespół badawczy.

Konsultacje eksperckie, przygotowywanie ekspertyz naukowych w różnych obszarach tematycznych, napisz do nas i porozmawiajmy.

Przygotowywanie etykiet i informacji przekazywanych konsumentom dla produktów spożywczych

Tytuł Analizy fizyko-chemiczne

Rozwój, walidacja i transfer metod analitycznych.

Badanie materiałów wyjściowych i substancji czynnych (leki) oraz biologicznie aktywnych (żywność, wyroby medyczne).

Badania produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz żywności.

Badania substancji pomocniczych.

Badania stabilnościowe i przechowywanie zgodne z ICH.

Analiza zanieczyszczeń elementarnych zgodna ICH Q3D.

Identyfikacja i analiza zanieczyszczeń.

Analizy zanieczyszczeń powiązanych z procesem i produktem.

Analizy nitrozoamin.

Analizy alkaloidów pirolizydynowych i innych regulowanych prawem.

Tytuł Synteza

Synteza peptydów na ciele stałych.

Synteza biopolimerów na bazie kwasu mlekowego, glikolowego oraz PEG.

Synteza nanocząstek półmetali.

Otrzymywanie atelokolagenu w różnych formach.

Otrzymywanie różnych pochodnych chityny.

Tytuł Badania in vitro i kliniczne

Badanie biodostępności.

Badanie cytotoksyczności, genotoksyczności przy wykorzystaniu różnych technik badawczych.

Tytuł Substancje na zamówienie

Substancje czynne (API) w ilościach, jakich potrzebujesz na cele prowadzenia badań naukowych z zakresu badań podstawowych, badawczo-rozwojowych lub rozwojowych. Napisz do nas czego potrzebujesz?

Substancje biologicznie aktywne do zastosowań w żywności, wyrobach medycznych, kosmetykach w ilościach, jakich potrzebujesz na cele prowadzenia badań naukowych z zakresu badań podstawowych, badawczo-rozwojowych lub rozwojowych. Napisz do nas czego potrzebujesz?

Substancje czynną lub biologicznie aktywną, której potrzebujesz możemy w zależności od potrzeb dostarczyć w formie czystej lub w postaci tabletki, kapsułki, płynu, aerosolu, emulsji, kremu, pasty itp., gotową do użycia. Napisz do nas czego potrzebujesz?

Tytuł Usługi z zakresu inżynierii procesowej

Rozwój stałych postaci leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety (leki generyczne, innowacyjne postacie leków generycznych): tabletki, tabletki powlekane, tabletki wielowarstwowe, kapsułki i inne).

Rozwój płynnych i półpłynnych postaci leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety (leki generyczne, innowacyjne postacie leków generycznych): płyny, aerosole pneumatyczne (nie podciśnieniowe), syropy, kremy, pasty itp.

Rozwój leków iniekcyjnych oraz innych produktów sterylnych.

Rozwój technologii otrzymywania proszków, granulatów w tym nadawanie im nowych właściwości fizyko-chemicznych.

Opracowywanie sposobów fizycznej modyfikacji substancji czynnej lub biologicznie aktywnej celem nadania jej/im nowych cech funkcjonalnych np. zwiększenie rozpuszczalności, zwiększenie odporności na działanie czynników stresowych, np. wilgoć, powietrze, temperatura, światło, zwiększenie biodostępności, programowane uwalnianie lub rozpad itp.

Opracowywanie technologii otrzymywania różnych układów emulsyjnych o wielkości ziarna fazy rozproszonej od μm do nm.

Opracowywanie nowych celowanych postaci farmaceutycznych.

Rozwój technik ekstrakcji ciśnieniowej, ultradźwiękowej, kombinowanej.

Dowiedź się więcej o realizowanych przez nas projektach oraz o gamie usług, jakie oferujemy.

Skontaktuj się z nami GO GO