Menu

Substancje biologicznie aktywne

Ekstrakty roślinne:

  • Wystandaryzowane na określoną substancje lub substancje
  • Otrzymane w wyniku stosowania różnych technik ekstrakcji w tym rozpuszczalników. Możemy przygotować specjalne ekstrakty w warunkach laboratoryjnych łącznie z ich analizą chemiczną
  • Do zastosować w żywności w kosmetykach lub wyrobach medycznych
  • W formie płynnej, półstałej lub w proszku

Witaminy i składniki mineralne w różnych formach fizycznych

Substancje pochodzenia roślinnego lub mikrobiologicznego:

  • W różnej postaci fizycznej
  • O różnym stężeniu lub czystości