Menu

Substancje czynne (API)

Substancje czynne działające na ośrodkowy układ nerwowy:

 • Neuroprzekaźniki aminokwasowe
 • Acetylocholia
 • Neuroprzekaźniki o strukturze monoaminowej
 • Neuroprzekaźniki o innej budowie, neuromodulatory i neuropeptydy

Substancje czynne o działaniu psychotropowym:

 • Przeciwpsychotyczne I i II generacji
 • Przeciwdepresyjnym:

– Nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny

– Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

– Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny (SNRI)

– Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SSNRI)

– Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy (NDRI)

– Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny z dodatkową aktywnością receptorową

– Inhibitory monoaminooksydaz

 • Przeciwlękowe (anksjolityczne)

Substancje czynne stymulujące ośrodkowy układ nerwowy:

 • Psychostymulujące
 • Analeptyczne
 • Nootropowe

Substancje czynne o działaniu psychodysleptycznym:

 • Antagoniści receptora NMDA
 • Agoniści receptora GABA-A
 • Agoniści receptora opioidowego κ 138
 • Kanabinoidy

Substancje czynne stosowane w terapii chorób neurodegeneracyjnych:

 • Choroba Parkinsona
 • Choroba Huntingtona
 • Choroba Alzheimera
 • Stwardnienie zanikowego bocznego
 • Stwardnienia rozsiane

Substancje czynne o działaniu uspokajająco-nasennym:

 • Pochodne kwasu barbiturowego (barbiturany)
 • Agoniści miejsca benzodiazepinowego receptora GABA-A
 • O budowie niebenzodiazepinowej
 • Agoniści receptorów melatoninowych MT1 i MT2
 • Antagoniści receptorów oreksynowych OX1R i OX2R

Substancje czynne o działaniu przeciwpadaczkowym I, II oraz III generacji

Substancje czynne o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym:

 • Opioidy
 • Nieopioidowe substancje o działaniu przeciwbólowym
 • Niesteroidowe substancje o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym (NLPZ)
 • Substanje o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym niezawierające ugrupowań o wyraźnym kwasowym charakterze, pozbawione działania przeciwzapalnego

Substancje czynne stosowane w terapii dny moczanowej

Substancje czynne wpływające na wegetatywny układ nerwowy:

 • Substancje o działaniu zwiotczającym mięśnie szkieletowe
 • Substancje o działaniu przeciwhistaminowym

Substancje działające na układ krążenia i wpływające na krzepliwość krwi:

 • Glikozydy nasercowe
 • Inhibitory fosfodiesterazy (PDE)

Substancje o działaniu przeciwarytmicznym (antiarrhythmica)

Substancje stosowane w chorobie niedokrwiennej serca

Substancje obniżające ciśnienie tętnicze krwi

Substancje stosowane w zaburzeniach krążenia obwodowego i mózgowego

Substancje zmniejszające stężenie lipidów we krwi (leki o działaniu hipolipemicznym)

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) i sitosterole (sterole roślinne)

Substancje o działaniu moczopędnym (diuretyki)

Substancje stosowane w chorobach układu oddechowego

Substancje stosowane w chorobach układu pokarmowego

Hormony i substance wpływające na funkcje układu wewnątrzwydzielniczego

Witaminy zarówno rozpuszczalne w wodzie jak i tłuszczach w różnej postaci fizycznej oraz chemicznej

Substancje działające na drobnoustroje chorobotwórcze – antybiotyki oraz inne

Substancje stosowane w chemioterapii przeciwnowotworowej:

 • Substancje o działaniu alkilującym
 • Kompleksowe związki platyny
 • Antymetabolity
 • Antybiotyki o działaniu przeciwnowotworowym
 • Inhibitory topoizomerazy
 • Antybiotyki antracyklinowe o działaniu przeciwnowotworowym
 • Substancje o działaniu przeciwmitotycznym
 • Cytostatyki o różnej strukturze i zróżnicowanych mechanizmach działania
 • Hormony i antyhormony
 • Substancje przeciwnowotworowe wpływające na aktywność kinaz komórkowych
 • Modulatory wzrostu komórkowego wpływające na receptorowe kinazy tyrozynowe
 • Inhibitory receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR)
 • Małocząsteczkowe inhibitory receptora EGFR 821
 • Inhibitory procesu angiogenezy
 • Regulatory wzrostu naczyń guza nowotworowego
 • Inhibitory receptora czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGFR)
 • Małocząsteczkowe inhibitory VEGFR
 • Pochodne izoindolo-1,3-dionu o działaniu antyangiogennym
 • Małocząsteczkowe inhibitory receptora czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR)
 • Inhibitory receptora kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK)
 • Inhibitory kinazy tropomiozynowej
 • Inhibitory receptora kinazy tyrozynowej FLT3
 • Inhibitory cytoplazmatycznych kinaz tyrozynowych
 • Inhibitory kinazy Bcr-Abl
 • Inhibitory kinazy tyrozynowej Brutona (BTK)
 • Inhibitory cytoplazmatycznych kinaz serynowo-treoninowych
 • Inhibitory szlaku RAF
 • Inhibitory kinaz aktywowanych mitogenami (MEK)
 • Inhibitory kinazy mTOR
 • Inhibitory kinaz zależnych od cyklin (CDK 4/CDK 6)
 • Inhibitory kinazy 3-fosfatydyloinozytolu (PI3K)
 • Inhibitory proteasomu
 • Inhibitory polimerazy poli-ADP-rybozy (PARP)
 • Substancje o działaniu epigenetycznym
 • Inhibitory metylotransferazy DNA
 • Inhibitory deacetylazy histonów
 • Substancje stosowane w chemioterapii immunoonkologicznej
 • Substancje o działaniu immunostymulującym
 • Cytostatyki o działaniu immunosupresyjnym
 • Antymetabolity