Menu
Status projektu Curcu-μ-n
1. Basic principles observed
2. Technology concept formulated
3. Experimental proof of concept
4. Technology validated in lab
5. Technology validated in relevant environment
6. Technology demonstrated in relevant environment
7. System prototype demonstration in operational environment
8. System complete and qualified
9. Actual system proven in operational environment

Projekt

Curcu-μ-n

Opracowanie postaci farmaceutycznej kurkuminoidów izolowanych z kłączy Curcuma longa charakteryzujących się dużą rozpuszczalnością w wodzie oraz wysoką biodostępnością w badaniach iv vitro.

Cel projektu

Naszym celem jest opracowanie postaci farmaceutycznej kurkuminoidów izolowanych z kłączy Curcuma longa charakteryzujących się dużą rozpuszczalnością w wodzie oraz wysoką biodostępnością w badaniach iv vitro wykorzystując modele komórkowe Caco-2, jako pierwszy screening nowych formulacji oraz in vivo wykorzystując modele zwierzęce w podaniu doustnym kończąc na badaniu klinicznym.

Charakterystyka kurkuminoidów:

Kurkuminoidy (kurkumina, demetoksy-kurkumina oraz bisdemetoksy-kurkumina) izolowane z kłączy Curcuma longa wykazują wysoką aktywność biologiczną oraz farmakologiczną działając m.in. przeciwutleniająco, przeciwzapalnie, przeciwhiperlipidemicznie, przeciwnowotworowo oraz przeciwangiogennie. Właściwości biologicznie aktywne kurkuminoidów badane były w różnych modelach in vitro oraz in vivo w tym z wykorzystaniem ludzi, w których potwierdzone zostały liczne ich właściwości prozdrowotne. Największy problem z kurkuminoidami polega na ich bardzo słabej rozpuszczalności w wodzie wynoszącej ok. 11 ng ml-1 dla roztworu buforowego o pH 5 oraz bardzo niskiej biodostępności, czyli najogólniej bardzo niskiej przepuszczalności przez komórki nabłonka jelitowego. Co więcej kurkuminoidy bardzo słabo rozpuszczają się również w tłuszczach zarówno roślinnych jak i zwierzęcych, a ich rozpuszczalność nie przekracza 0,5 mg ml-1 dla oleju rzepakowego. Kurkuminoidy zaliczane są do IV klasy substancji zgodnie z systemem klasyfikacji biofarmaceutycznej, czyli charakteryzują się niską rozpuszczalnością oraz niską biodostępnością.

Niska biodostępność kurkuminoidów:

Pomimo obiecujących działań farmakologicznych, wysokiego profilu bezpieczeństwa i skuteczności kurkuminoidów, to niska ich biodostępność po podaniu doustnym (poniżej 1%) jest głównym czynnikiem ograniczającym ich zastosowanie kliniczne. Głównymi przyczynami niskiego stężenia kurkuminoidów w osoczu i tkankach po podaniu doustnym są wcześniej wspomniana niska rozpuszczalność w wodzie oraz słaba absorpcja z przewodu pokarmowego, ale również szybki metabolizm i eliminacja ogólnoustrojowa. W związku z tym zwiększenie rozpuszczalności i biodostępności kurkuminoidów może umożliwić rozwój produktów leczniczych bazujących na związkach znajdujących się naturalnie w kłączach Curcuma longa. Produkty lecznicze charakteryzujące się wysoką rozpuszczalnością i biodostępnością kurkuminoidów w podaniu doustnym mogą stanowić nowe podejście w leczeniu różnych chorób w tym nowotworowych stanowiąc bardzo efektywną terapię wspomagającą zwiększając efektywność leczenia.

Wróć do listy projektów

Dowiedź się więcej o realizowanych przez nas projektach oraz o gamie usług, jakie oferujemy.

Skontaktuj się z nami GO GO