Menu
Status projektu AAC
1. Basic principles observed
2. Technology concept formulated
3. Experimental proof of concept
4. Technology validated in lab
5. Technology validated in relevant environment
6. Technology demonstrated in relevant environment
7. System prototype demonstration in operational environment
8. System complete and qualified
9. Actual system proven in operational environment

Projekt

AAC

AAC czyli Anty-Atelo-Chit to pierwszy multifunkcjonalny, wielowarstwowy opatrunek medyczny, przyspieszający gojenie się ran o szerokiej aktywności przeciwmikrobiologicznej zaprojektowany do zastosowań na polu walki oraz w obszarze cywilnym.

Cel projektu

Opracowany opatrunek AAC będzie pierwszym multifunkcjonalnym, wielowarstwowym opatrunkiem medycznym na bazie atelokolagenu oraz zmodyfikowanej chityny, przyspieszającym gojenie się ran, o szerokiej aktywności przeciw mikrobiologicznej dzięki połączeniu go z oktanidyną bądź chlorheksydyną. AAC zaprojektowany zostanie szczególnie do szybkiego leczenia ran powstałych na polu walki lub w innych sytuacjach narażenia życia w tym w obszarze cywilnym.

Założenia projektu

Zadaniem opracowanego w ramach projektu opatrunku medycznego będzie nie tylko fizyczne zabezpieczenie rany, ale również przyśpieszenie jej gojenia, wraz z ograniczeniem powstawania blizn, ran wymagających pilnego zaopatrzenia, w szczególności w trudnych warunkach środowiskowych takich jak: wypadki, ćwiczenia wojskowe, działania bezpośrednio w warunkach użycia sił zbrojnych czy to na misjach pokojowych czy bojowych. Opracowany w wyniku realizacji Projektu wyrób medyczny stanowić będzie unikalny na polskim i europejskim rynku opatrunek zaprojektowany specjalnie dla wojska oraz ludności cywilnej.

Wróć do listy projektów

Dowiedź się więcej o realizowanych przez nas projektach oraz o gamie usług, jakie oferujemy.

Skontaktuj się z nami GO GO