Menu
Status projektu AE-001
1. Basic principles observed
2. Technology concept formulated
3. Experimental proof of concept
4. Technology validated in lab
5. Technology validated in relevant environment
6. Technology demonstrated in relevant environment
7. System prototype demonstration in operational environment
8. System complete and qualified
9. Actual system proven in operational environment

Projekt

AE-001

AE-001 to oryginalny pierwszy na świecie kandydat do skutecznego leczenia alergii pokarmowych.

Cel projektu

Celem projektu jest leczenie alergii pokarmowych. W każdej populacji u części osób obserwowana jest nieprawidłowa, często powtarzającą się reakcja na spożyty pokarm, który jest prawidłowo tolerowany przez osoby zdrowe. Według aktualnie obowiązującej terminologii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) taka reakcja na spożyty pokarm jest przejawem nadwrażliwości organizmu, a objawy kliniczne są wyrazem tej nadwrażliwości, którą dzielimy na immunologiczną i nieimmunologiczną. Nadwrażliwość pokarmowa organizmu wywołana reakcją immunologiczną o charakterze IgE-zależnym to alergia pokarmowa.

Założenia projektu

Z punktu widzenia projektu, czyli opracowania pierwszego na świecie leku na alergie pokarmowe znaczenie ma mechanizm IgE-zależny, który dotyczy w przybliżeniu 50% osób z różnymi nietolerancjami pokarmowymi.

Projekt realizowany łącznie z Uniwersytetem Warszawskim.

Projekt realizowany przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Centrum Transferu Technologii i Wiedzy.

Choroby alergiczne:

Choroby alergiczne, coraz częściej diagnozowane są w krajach uprzemysłowionych całego świata, a ich częstotliwość występowania ciągle wzrasta i aktualnie nazywane są „epidemią XXI wieku”. Po paz pierwszy z nadwrażliwością pokarmową lekarze spotykają się w przypadku małych dzieci i szacuje się, że dotyczy ona około 8% małych dzieci i z reguły jest wywołana reakcją na białka mleka krowiego. Częstotliwość ta maleje w wieku szkolno-młodzieżowym do około 4%. W wieku dorosłym występowanie nadwrażliwości pokarmowej wywołanej różnymi pokarmami jest szacowana na około 3,5 – 4%.

Co wywołuje choroby alergiczne:

Najważniejszą grupą produktów żywnościowych wywołujących alergie pokarmowe stanowią: białka mleka krowiego, białka jaj, ryby, skorupiaki, mięczaki, orzechy, soja oraz pszenica. Spożywanie tego typu produktów przez osoby reagujące odmiennie jakościowo na pokarm prowadzi do rozwoju nadwrażliwości organizmu. Reakcja ta może wystąpić i ujawnić się klinicznie w każdym wieku. Wnikając w istotę rozwoju procesu alergicznego i zachodzących w tym procesie mechanizmów patogenetycznych wywołanych spożyciem szkodliwego pokarmu, należy zwrócić uwagę na to, że u podłoża procesu nadwrażliwości alergicznej leżą dwa zjawiska: uczulanie i choroba alergiczna.

Proces uczulenia:

Proces uczulenia powstaje po pierwszym kontakcie z alergenem osoby predysponowanej do nadwrażliwości. To „uwrażliwienie” przyczynia się albo do produkcji IgE u osób z atopią, albo pro-alergicznego profilu cytokinowego z przewagą limfocytów Th2 u osób z alergią. Proces uczulenia jest zjawiskiem immunologicznym niemym klinicznie (bezobjawowym). Dopiero gdy u pewnej grupy osób uczulonych dochodzi do powtarzającej się ekspozycji na alergen oraz przekroczony zostanie osobniczo zróżnicowany próg tolerancji na szkodliwy antygen, następuje rozwój choroby alergicznej z manifestacją określonych objawów chorobowych. Mechanizmy immunologiczne najczęściej odpowiedzialne za manifestację kliniczną nadwrażliwości pokarmowej odpowiadają klasyfikacji ustalonej przez Gella i Coombsa i mają lub mogą mieć charakter: IgE-zależny, IgE-niezależny lub mieszany. Bazując na danych literaturowych, stwierdza się reakcje IgE-zależne u ok. 48% pacjentów, czyli typowe alergie pokarmowe. U pozostałych chorych ludzi diagnozuje się reakcje IgE-niezależne: typu II – u około 6%, typu III – u 10%, typu IV – u 18% chorych, oraz mechanizm patogenetyczny mieszany – u 28%.

Skala problemu:

POLSKA

Liczba ludności w Polsce szacowana w 2023 r. to 37,97 miliona ludzi. Zakładając, że ok 3,5% populacji cierpi na różnego rodzaju alergie pokarmowe to w samej Polsce mamy 1,33 miliona chorych ludzi. Alergie pokarmowe IgE-zależne dotykają ok 665 000 ludzi.

 

UNIA EUROPEJSKA

Liczba ludności w UE szacowana w 2023 r. to 513,5 miliona ludzi. Zakładając, że ok 3,5% populacji cierpi na różnego rodzaju alergie pokarmowe to w samej UE mamy prawie 18 milionów chorych ludzi. Alergie pokarmowe IgE-zależne dotykają ok 9 milionów ludzi.

 

ŚWIAT

Kulę ziemską zamieszkiwało w 2023 r. prawie 7,6 miliarda ludzi. Zakładając znowu, że ok 3,5% populacji cierpi na różnego rodzaju alergie pokarmowe to na świecie problem alergii pokarmowych dotyka prawie 266 milionów chorych ludzi. Alergie pokarmowe IgE-zależne dotykają blisko 133 milionów ludzi naszego globu.

Wróć do listy projektów

Dowiedź się więcej o realizowanych przez nas projektach oraz o gamie usług, jakie oferujemy.

Skontaktuj się z nami GO GO