Menu
Status projektu nano-Te
1. Basic principles observed
2. Technology concept formulated
3. Experimental proof of concept
4. Technology validated in lab
5. Technology validated in relevant environment
6. Technology demonstrated in relevant environment
7. System prototype demonstration in operational environment
8. System complete and qualified
9. Actual system proven in operational environment

Projekt

nano-Te

Opracowaliśmy jedyną w swoim rodzaju technologię otrzymywania nanocząstek telluru, które mogą być zawieszane w różnych roztworach począwszy od roztworów wodnych skoczywszy na roztworach różnych rozpuszczalników zarówno polarnych jak i niepolarnych.

Jak działają nasze nanocząstki?

Nasze nanocząstki telluru bardzo silnie działają bakteriostatycznie lub bakteriobójczo względem bakterii gram ujemnych co wykazano na przykładzie Escherichia coli. Stanowią potencjalną alternatywę do stosowania antybiotyków szczególnie na bakterie oporne na działanie antybiotyków. Uzyskane wyniki są badaniami wstępnymi i są kontynuowane pod względem badania możliwości zastosowana nanocząstek telluru jako substancji leczniczej lub wyrobu medycznego mogącej/mogącego znaleźć zastosowanie w klinice ludzkiej lub/i weterynaryjnej. Badania właściwości biologicznych i chemicznych nanocząstek telluru prowadzone są przy współpracy z laboratorium ICP-OES oraz biologii komórki – hodowli komórkowych, w którym badane są ich właściwości cytotoksyczne.

 

 

 

 

 

 

Przeprowadziliśmy eksperyment działania przeciwmikrobiologicznego:

Przeprowadziliśmy eksperyment działania przeciwmikrobiologicznego. Wyjściowe stężenie nanocząstek telluru oznaczone było przy zastosowaniu ICP-OES i wystandaryzowane na 0.3%. nanoczastki zawieszono w buforze fosoranowym o stężeniu 0,1 ml dm-3 i pH 7,4. Z wyjściowego stężenia przygotowano dwa roztworu rozcieńczone odpowiednio 20000 razy oraz 200000 ✖. Tak przygotowane roztworu naniesiono na jałowy krążek celulozowy umieszczony na dwóch rodzajach szalek Petriego zaszczepionych Staphylococcus aureus (bakteria gram dodatnia) oraz Escherichia coli (bakteria gram ujemna). Wyniki eksperymentu zamieszczono na rysunku obok.

Szalki Petriego zaszczepione: dwie górne Staphylococcus aureus (bakteria gram dodatnia) oraz dwie dolne Escherichia coli (bakteria gram ujemna). Od lewej strony stężenie nanocząstek telluru rozcieńczonych 20000 x a od prawej rozcieńczonych 200000 x.

Wróć do listy projektów

Dowiedź się więcej o realizowanych przez nas projektach oraz o gamie usług, jakie oferujemy.

Skontaktuj się z nami GO GO