Menu
Status projektu SB-3799
1. Basic principles observed
2. Technology concept formulated
3. Experimental proof of concept
4. Technology validated in lab
5. Technology validated in relevant environment
6. Technology demonstrated in relevant environment
7. System prototype demonstration in operational environment
8. System complete and qualified
9. Actual system proven in operational environment

Projekt

SB-3799

SB-3799 to innowacyjny produkt leczniczy wykorzystujący inteligentne granulaty o programowanym uwalnianiu Saccharomyces Boulardii w przewodzie pokarmowym człowieka.

Cel projektu

Celem SB-3799 jest opracowaniu innowacyjnego API, a także wyrobów gotowych zawierających innowacyjne API. Projekt koncentruje się na opracowaniu technologii otrzymywania inteligentnych granulatów o programowanym uwalnianiu Saccharomyces Boulardii w określonym miejscu przewodu pokarmowego człowieka. Rezultatem projektu będzie unikatowa w skali świata postać API. Cechą charakterystyczną produktu będzie uwalnianie substancji czynnej w końcowych odcinkach jelita cienkiego oraz w jelicie grubym człowieka. Opracowywana technologia umożliwi zminimalizowanie wad produktów otrzymywanych znanymi obecnie technologiami.

Założenia projektu

Koncepcja projektu jest efektem współpracy ASLAB Science ze środowiskiem naukowym oraz przeprowadzonej metaanalizie danych naukowych dostępnych w literaturze światowej, odnośnie metod zwiększania żywotności mikroorganizmów probiotycznych i przeprowadzeniu wstępnych badań nad możliwością otrzymywania granulatów o kontrolowanym uwalnianiu w końcowych odcinkach przewodu pokarmowego. W ramach projektu rozwijana jest wielofazowa technologia powlekania mikrogranulek w złożu fluidalnym. Innowacyjność tej technologii polega na wykalibrowaniu mikrogranulek API, powlekaniu ich w złożu fluidalnym przy zastosowaniu pierwszego polimeru, a następnie przy zastosowaniu roztworu drugiego polimeru. Polimery stosowane w procesie otoczkowania mikrogranulek API stanowi innowacyjne rozwiązanie spółki i na tym etapie nie może zostać ujawnione jak i technologia wytwarzania.

Nasz produkt:

Nasz produkt bardzo istotnie wpłynie na transformacje rynku światowego. Drożdże Saccharomyces boulardii są stosowane w profilaktyce biegunek, które mogą pojawiać się podczas antybiotykoterapii, czy w trakcie podróży. Dodatkowo wykorzystuje się je do leczenia biegunek towarzyszących stosowaniu wankomycyny, czy metrionidazolu. Spółka opracuje produkty oparte o Saccharomyces boulardii, o potwierdzonej skuteczności we wskazaniu do leczenia różnego rodzaju biegunek występujących u dzieci i dorosłych. Na polskim i europejskim rynku brak jest leku, który zawierałby w swoim składzie drożdże uwalniane dopiero w jelicie z pominięciem destruktywnego działania soku żołądkowego. Opracowany zostanie lek, w którym zmniejszona zostanie dawka Saccharomyces boulardii, dzięki znacznie zmniejszonej śmiertelności drożdży po przejściu przez żołądek, co przełoży się na możliwość zmniejszenia dawki leku przy zachowaniu takiej samej lub większej liczby komórek drożdży docierających do jelita grubego w odniesieniu do leków tradycyjnych.

Transformacja geograficzna:

Ze względu na fakt, że opracowany produkt będzie charakteryzował się znacznie większą stabilnością w procesie przechowywania w stosunku do drożdży liofilizowanych, stosowanych dotychczas w produktach komercyjnych, które mogą być przechowywane w temperaturze nie przekraczającej 25℃, nowy produkt będzie mógł wygenerować nowe rynki w krajach azjatyckich oraz Afryce, w których tego rodzaju probiotyki nie są dostępne. Opracowanie nowego zmodyfikowanego API oraz na jego bazie nowych produktów leczniczych przyczyni się do transformacji geograficznej rynku leków probiotycznych otwierając nowe obszary do zagospodarowania, które do tej pory nie posiadały tego typu produktów leczniczych opartych o drożdże Saccharomyces boulardii.

Wróć do listy projektów

Dowiedź się więcej o realizowanych przez nas projektach oraz o gamie usług, jakie oferujemy.

Skontaktuj się z nami GO GO