Menu
Wróć do listy artykułów

Zidentyfikowanie składu chemicznego piany otaczającej młode osobniki Aphrophora alni

Autor: ideative Opublikowano: 14.03.2024

Zidentyfikowanie składu chemicznego piany otaczającej młode osobniki Aphrophora alni (pluskwiaki: Aphrophoridae).

Celem niniejszego badania było zanalizowanie składu chemicznego otoczek nimf (piany) zebranych od pluskwiaków należących do gatunku Aphrophora alni (rodzina Hemiptera Aphrophoridae). Piana została zebrana w Polsce, w województwie mazowieckim, w latach 2020–2022. Piana została zebrana od nimf żerujących na młodych liściach czarnego olchy (Alnus glutinosa), z 12 różnych obszarów.

Po raz pierwszy dokładnie zanalizowano skład chemiczny piany produkowanej przez pluskwiaka, identyfikując od 73.76 do 93.21 procent.

Stawonogi:

Stawonogi, w tym owady, stanowią największą grupę organizmów żyjących na Ziemi pod względem zarówno różnorodności taksonomicznej, jak i biomasy. Do tej pory opisano około miliona gatunków owadów, co czyni je ponad połową znanych dzisiaj organizmów (Chapman, 2009). Owady zamieszkują niemal każde środowisko z wyjątkiem morskiego, który z kolei jest zdominowany przez inną grupę stawonogów, skorupiaki. Ze względu na swoją różnorodność i obfitość owady mają ogromny wpływ na funkcjonowanie ekosystemów i obieg pierwiastków w przyrodzie. Zamieszkując różnorodne siedliska, podlegając różnorodnym czynnikom abiotycznym i oddziałując z innymi gatunkami (obrona przed drapieżnictwem, pasożytnictwo, herbivoria), owady musiały produkować niezwykle różnorodne metabolity, które umożliwiły im przetrwanie i osiągnięcie tak ogromnego sukcesu ewolucyjnego.

Pluskwiaki:

Pluskwiaki należące do rodziny śliniczkowatych (Hemiptera: Aphrophoridae) produkują różnorodne wydzieliny, którymi pokrywają swoje ciała. Te wydzieliny są wytwarzane w cewkach Malpighiego, wydzielane z układu trawiennego, a następnie rozprowadzane na powierzchni. To zachowanie obserwuje się zarówno u form dojrzałych, jak i u nimf. Nimfy śliniczkowatych z rodziny Aphrophoridae wykazują bardzo nietypowe zachowanie. Wytwarzają pianę, którą się pokrywają, a pod którą się żerują. Poprzez wydychanie larwa powoduje powstanie piany. Uważa się, że ta piana chroni nimfy przed drapieżnikami, pasożytami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Cel badania:

Obiekty zainteresowania w tej dziedzinie wiedzy to wszelkiego rodzaju produkty związane z owadami lub ich symbiontami, mające zastosowanie w medycynie i farmacji, ochronie roślin lub przemyśle. Rosnące zainteresowanie produktami pochodzenia owadziego, zwłaszcza na rynkach azjatyckich (Chiny, Japonia, Korea Południowa), tworzy coraz bardziej korzystne środowisko dla badań nad biologią i ewolucją owadów, a także substancjami pochodzącymi od owadów o potencjalnych zastosowaniach u ludzi. Ustanowienie w 2014 roku Centrum LOEWE ds. Biotechnologii Owadów i Zasobów Biologicznych w Giessen, w Niemczech, pierwszego w Europie centrum biotechnologii owadów, jest tego dowodem. Ogromna różnorodność owadów oferuje zupełnie nowe i niezbadane możliwości uzyskiwania nowych substancji biologicznie aktywnych o obiecujących właściwościach. Jednak najpierw trzeba poznać skład chemiczny badanych substancji. Otoczki nimf Aphrophoridae są niezbadane, a ich skład chemiczny jest bardzo tajemniczy, a w literaturze dostępne są tylko niewielkie informacje na temat tego, jakie substancje stanowią jego skład. Dlatego celem tego badania było zbadanie składu chemicznego otoczek nimf produkowanych przez A. alni zebranych w Polsce w województwie mazowieckim w latach 2020–2022.

Wynik badania:

Analizowane próbki składały się głównie z polimerów węglowodanowych o składzie jednostek cukru podobnym do fukoidatów izolowanych z brązowych glonów. Najważniejszymi jednostkami cukrowymi zidentyfikowanymi były fucoza (17.0 % − 35.6 % suchej masy wydzieliny), glukoza (6.1 % − 16.2 %), mannaza (1.5 % − 9.9 %), ramnoza (0.4 % − 1.3 %) i ksyloza (0.06 % − 0.1 %). Ponadto wykryto różne kwasy tłuszczowe, mio-inozytol, pinitol, węglowodory alifatyczne, woski i pochodne alifatyczne 2(3H)-furanonu. Zebrana piana zawierała od 0.05 % do 0.1 % suchej masy. Stwierdzono istotne zmiany w składzie chemicznym otoczek nimf w zależności od roku zbioru, co prawdopodobnie jest silnie związane z zmianami klimatycznymi.

Dowiedź się więcej o realizowanych przez nas projektach oraz o gamie usług, jakie oferujemy.

Skontaktuj się z nami GO GO