Menu
Wróć do listy artykułów

Właściwości in vitro i in vivo nowego, wchłanianego polimeru i kompozytu kości allogenicznej

Autor: Arkadiusz Opublikowano: 01.04.2024

Właściwości in vitro i in vivo (królik, świnka morska, mysz) nowego, wchłanianego polimeru i kompozytu kości allogenicznej do prowadzenia regeneracji kości i implantów ortopedycznych.

Obecnie nie istnieje materiał do fixacji kości, który mógłby w pełni zastąpić kompetentną kość biorcę. Stopniowe zastępowanie przeszczepu kości przez kość biorcę jest wynikiem jej unikalnego potencjału związanego z obecnością białek morfogenetycznych kości (BMPs). Jednakże rozmiar ludzkiej kości ogranicza stosowanie alloplastycznych implantów do chirurgicznej (ortopedycznej) fixacji.

Celem tego projektu było opracowanie nowego materiału kompozytowego do prowadzenia regeneracji kości, składającego się z proszku z ludzkiej kości uzyskanej z banku tkanek oraz wchłanialnego polimeru (13% wagowo proszku kości w medycznym polilaktydzie). Taki biomateriał mógłby posiadać właściwości osteoindukcyjne i być używany do produkcji implantów do fixacji kości różnych kształtów i rozmiarów.

Próbki:

Próbki zostały otrzymane poprzez odlew na taśmę i prasowanie folii, a następnie poddane radiacyjnej sterylizacji dawką 35 kGy. Dwie linie komórkowe – normalne fibroblasty zarodka mysiego (Balb 3T3/c) oraz ludzkie osteoblasty płodu (hFOB 1.19) – były hodowane z ekstraktami biomateriałów (test MTT) lub w pośrednim kontakcie z ocenianymi biomateriałami (metoda dyfuzji w agarze). Ponadto, oceniono żywotność komórek po 5 dniach inkubacji z biomateriałem za pomocą wkładek do hodowli tkankowej ThinCert. Następnie przeprowadzono następujące badania in vivo: ostra toksyczność ogólnoustrojowa, podrażnienie i uczulenie skóry oraz miejscowe efekty po implantacji.

Cel badania:

Celem badania było sformułowanie innowacyjnego biomateriału, kompozytu z allograftu kory kości ludzkiej i biodegradowalnego polimeru. Biodegradowalne polimery zapewniają odpowiednie właściwości mechaniczne i zdolność do kontrolowania degradacji. Polimer wiąże się z cząstkami proszku kości, co umożliwia mechaniczną obróbkę i eliminuje ograniczenia dotyczące ostatecznego kształtu implantu.

Wyniki testów:

Wyniki testów cytotoksyczności in vitro przeprowadzonych na komórkach Balb 3T3/c i hFOB 1.19 są przedstawione na rysunkach 1, 2 i 3. Wszystkie wybrane metody spełniły kryteria odpowiedzi CN i CP zgodnie z wytycznymi. Wyniki oszacowane za pomocą testu MTT wykazały, że przeżywalność komórek po 24, 48 i 72 godzinach inkubacji z ekstraktami ocenianego biomateriału mieściła się w zakresie około 88%-108% w porównaniu z grupami kontrolnymi C i CN.

Ocena badania:

Ocena materiału kompozytowego wykazała wysoki stopień cytotoksyczności i biokompatybilności zgodnie z międzynarodowymi standardami. Ocena przedkliniczna przeprowadzona na nowym, opartym na polilaktydzie biomateriał allogeniczny otwiera możliwość zgłoszenia wniosku o patent oraz zaawansowanych testów in vivo.

Dowiedź się więcej o realizowanych przez nas projektach oraz o gamie usług, jakie oferujemy.

Skontaktuj się z nami GO GO